Unsere Klassen

1a - Klassenvorstand: Cornelia Lembacher

2a - Klassenvorstand: Nikolaus Lausch-Knapp

3a - Klassenvorstand: Mathias Höller

4a - Klassenvorstand: Gabriele Baumgartner-Wöber